Nên để tiền và đâu, phân chia tài sản

Nên để tiền và đâu, phân chia tài sản | Khi câu “Nên để tiền vào đâu?” được hỏi thì đa số người lại chọn một thứ rồi đưa ra quan điểm để bảo vệ. Nhưng đâu cần phải chọn một cái duy nhất và cũng không nên làm vậy vì không ai biết tương lai ra sao và thời hạn là gì. 

Thay vì tự làm khó bản thân thì hãy đa dạng bằng cách phân chia số tiền ra nhiều khoản. Ví dụ nếu có 1 tỷ thì tốt nhất nên làm như sau. 

  1. Chia ra 4 phần. Tiết kiệm, trái phiếu, vàng và cổ phiếu. Mỗi cái có chức năng riêng. 
  2. Tiết kiệm để dùng khi cần ngay lập tức. 
  3. Trái phiếu vẫn an toàn nhưng rủi ro hơn. 
  4. Vàng thì biến động và phí giao dịch cao. 
  5. Cổ phiếu nhằm hướng đến mức lợi nhuận trên tiết kiệm trong dài hạn. 

Tuỳ theo tỷ lệ và nhu cầu. Cơ bản thì chia ra 25% cho mỗi cái. Còn không thì điều chỉnh theo thời hạn và mục đích sử dụng. 

  1. An toàn. 50 tiết kiệm, 30 trái phiếu, 10 vàng và 10 cổ phiếu. 
  2. Trung bình. 20 tiết kiệm, 20 trái phiếu, 20 vàng và 40 cổ phiếu. 
  3. Mạo hiểm. 10 tiết kiệm, 10 trái phiếu, 10 vàng và 70 cổ phiếu. 

Việc tranh cãi cái nào hơn là vô nghĩa vì không thể so sánh táo và cam, nắng và mưa hay an toàn và mạo hiểm. Sao không phải là tất cả nhưng tỷ lệ theo như cầu cá nhân. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn. 

Bóc Phốt Tài Chính | 22.2.2021

Leave a Comment