Gia đình là gốc rễ của thịnh vượng

Gia đình là gốc rễ của thịnh vượng | Tôi luôn khẳng định rằng đằng sau người thành công là gia đình gia giáo vì đó là nền tảng của sự phát triển. Quy luật này không bao giờ sai dù ở đâu đi nữa. Kiến thức và tiền bạc không thể tự dưng xuất hiện mà chỉ có thể được tích lũy và nhân lên theo thời gian.

Không tin tôi ư, sau đây là 10 nhân vật nổi tiếng trong hàng vạn mà bạn có thể biết đến. Hãy thử coi cha mẹ họ là ai.

  1. Mark Zuckerberg | Sáng lập Facebook | $90 tỷ | Cha làm nha sĩ, mẹ làm bác sĩ tâm lý.
  2. Sergey Brin | Đồng sáng lập Google | $90 tỷ | Cha làm giáo sư toán học ở Đại Học Maryland và mẹ là nghiên cứu viên NASA.
  3. Larry Page | Đồng sáng lập Google | $90 tỷ | Cha là tiến sĩ khoa học máy tính, mẹ làm giảng viên vi tính ở Đại Học Michigan.
  4. Bill Gates | Đồng sáng lập Microsoft | $133 tỷ | Cha làm luật sư, mẹ làm giám đốc ngân hàng.
  5. Warren Buffett | Sáng lập Berkshire Hathaway | $88 tỷ | Cha làm nghị sĩ và giám đốc công ty môi giới chứng khoán.
  6. Bernard Arnault | Chủ tịch LVMH | $155 tỷ | Cha làm chủ tịch công ty, mẹ là con gái của triệu phú.
  7. Bill Ackman | Sáng lập quỹ PSCM | $2 tỷ | Cha làm chủ tịch tập đoàn bất động sản.
  8. George W. Bush | Tổng thống 43 của Mỹ | $39 triệu | Ông nội làm thượng nghị sĩ, cha làm triệu phú và tổng thống 41, mẹ là con gái của chủ tịch McCall Corp.
  9. Rupert Murdoch | Chủ tịch News Corp | $19 tỷ | Cha làm chủ tịch báo chí, truyền lại cho con.
  10. Steve Forbes | Chủ tịch Forbes Magazine | $430 triệu | Ông nội và cha là triệu phú, truyền lại cho con.

Tôi làm vậy không phải là để bác bỏ nỗ lực cá nhân mà chỉ củng cố tầm vai trọng của gia đình. Bạn có thể là một thiên tài nhưng nếu không có cha mẹ dạy làm người thì đố mà làm được gì thành công. 

Cho nên muốn giàu có thì hãy quay lại nền tảng gia đình, đó là gốc rễ của thịnh vượng.

Bóc Phốt Tài Chính | 08.2.2021

Leave a Comment