Đề xuất hạ lãi suất VND xuống 0%

Đề xuất hạ lãi suất VND xuống 0% | Các nước Mỹ Âu, chủ yếu là G7, có thể hạ lãi suất xuống gần không rồi giữ ở đó lâu dài là vì tiền của họ được dùng làm dự trữ. Tỷ lệ hiện tại như sau.

 1. USD 59%
 2. Euro 21%
 3. Pound 4.75%
 4. CAD 2%
 5. Yen 6%

Cộng lại là 92%. Nghĩa là chỉ 5 loại tiền tệ đó thôi chiếm gần như toàn bộ dự trữ ngoại hối trên toàn cầu. Điều này cho phép các quốc gia đó những đặc ân mà nơi khác không có.

 1. Hạ lãi suất thấp vì luôn có nhu cầu cao. Đó là vì sao Mỹ, Nhật, Anh và Châu Âu in tiền không ngừng nghỉ nhưng mức CPI của họ chỉ lòng vòng 2-4%. Vì khi in ra thì sẽ có người muốn sở hữu ngay, nhất là USD.
 2. Tác động đến chính sách tiền tệ, kinh tế và chính trị. Hãy thử giao thương ngoài biên giới mà không dùng USD, Euro hay Yen xem tồn tại được bao lâu. Đó là vì sao khi họ thực hiện chủ trương gì thì các nước khác cũng tuân theo.

Còn Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào khác không nằm trong khối đó khó mà làm theo. Hạ lãi suất xuống 0% thì ai sẽ là người mua và nhu cầu là bao nhiêu. 

Hạ lãi suất là một chuyện nhưng thị trường vẫn đánh giá rủi ro quốc gia và tiền tệ, điều đó sẽ được phản ánh qua tỷ suất [yield], tùy theo thời hạn nhưng bình quân là như sau.

 1. Tỷ suất trái phiếu Việt Nam là 2.1%.
 2. Tỷ suất trái phiếu Anh là 0.11%.
 3. Tỷ suất trái phiếu Mỹ là 0.8%.
 4. Tỷ suất trái phiếu Đức là 0.074%

Nghĩa là cho dù Việt Nam có hạ xuống 0% đi nữa thì vẫn không làm được gì. Trừ khi thuộc G7 và tiền được dùng làm dự trữ thế giới.

Bóc Phốt Tài Chính 23.6.2021

Leave a Comment