Sự thật khủng khiếp về Bill Gates

Sự thật khủng khiếp về Bill Gates | Các ơn người viết và dịch đã bóc phốt thành công Bill Gates và quỹ đầu tư của ông ta. Nhờ vậy mà bây giờ tôi và các độc giả mới biết những điều khủng khiếp như sau mà không thể nào tin được.

  1. Bill Gates làm hoàn toàn hợp pháp chứ không vi phạm gì.
  2. Bill Gates đã có sự nghiệp kinh doanh quá thành công và dư tiền nên giờ lập quỹ để làm tiền đẻ ra tiền.
  3. Bill Gates không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh nữa mà giao điều đó cho người quản lý và đội ngũ nhân viên. Còn ông ta thì lo chuyện từ thiện, nghiên cứu và định hướng chính sách.
  4. Quỹ của Bill Gates đầu tư đa dạng vào mọi ngành nghề để tránh tập trung rủi ro. Không chỉ là cổ phiếu, trái phiếu, start-up mà còn các dự án nông nghiệp hiện đại nữa. Nghĩa là ông ta vẫn tạo sản phẩm và dịch vụ thì mới có tiền được.
  5. Quỹ của Bill Gates có hiệu suất cao hơn SP500. Dù chỉ là 2% nhưng cũng là thành công rồi. Minh chứng cho việc muốn đi lâu dài thì không ai mạo hiểm 2x tài khoản nhanh chóng cả. Chỉ có đầu tư giá trị và dài hạn mới tồn tại được.

Thật tuyệt vời. Cho nên tới bây giờ mặc dù đầy âm mưu nhưng vẫn không ai có bằng chứng và IRS hay cơ quan điều tra Mỹ cũng không làm gì. Vì Bill Gates hoàn toàn vô tội. 

Lý do vì sao tôi ngưỡng mộ Bill Gates. Thật kinh khủng.

Bóc Phốt Tài Chính | 23.6.2021

Leave a Comment