Chính sách 1 con của Trung Quốc và 2 con của Việt Nam

Chính sách 1 con của Trung Quốc và 2 con của Việt Nam | Khi nhìn lại những chính sách trong quá khứ thì một trong những quyết định tai hại nhất là “Chính sách 1 con” [One child policy] của Trung Quốc. May mắn thay, Việt Nam không làm theo mà chỉ quảng bá chính sách 2 con.

Kết quả vô cùng khác. Bắt đầu từ năm 1979 và chấm dứt năm 2015 với một chút thả lỏng. Chính sách 1 con của Trung Quốc có tác hại như sau, hãy hình dung.

  1. Thu nhỏ dân số thành 10 người [5 năm 5 nữ].
  2. Mỗi cặp vợ chồng đẻ 1 đứa con. Khi thế hệ trước mất thì chỉ còn 5 người.
  3. 5 người đó lập gia đình và tiếp tục 1 con thì sau một thế hệ chỉ còn 2 người.

Tới một mức nào đó, dân số sẽ giảm và quốc gia thu nhỏ lại. Việt Nam thì không bị vậy. Chính sách 2 con chỉ mang tính chất tượng trưng và áp dụng với viên chức, còn dân thì được sinh đẻ không kiểm soát. Nhờ vậy mà bây giờ mới có thế hệ vàng để thúc đẩy nền kinh tế.

Bóc Phốt Tài Chính | 23.12.2020

Leave a Comment