Cách làm giàu theo các thánh online

Cách làm giàu theo các thánh online

  1. “Phải làm cho tiền đẻ cho tiền.”
  2. “Làm cho đồng tiền lưu thông chứ đừng bất động.”
  3. Lướt sóng cổ phiếu.
  4. Chơi phái sinh.
  5. “Làm day trader, mỗi tháng kiếm 20%.”

Cách làm giàu duy nhất | Đi học, đi làm công ăn lương và phát triển sự nghiệp. Khi có dư tiền thì đầu tư để vào thị trường chứng khoán hay bất động sản để nhân lên tài sản có sẵn. Còn nếu có đủ kinh nghiệm và vốn thì hãy khởi nghiệp, tạo sản phẩm hay dịch vụ gì đó mà người khác cần. 

Bóc Phốt Tài Chính | 25.1.2021

Leave a Comment