Trader nghĩ về vợ con

Trader nghĩ về vợ con | Nếu anh ta thực sự nghĩ đến vợ con thì sẽ không làm trader mà sẽ đi làm công việc có lương rồi dùng tiền đó đầu tư dài hạn. Vấn đề với cái gọi là trader là như sau. 

“90% người sẽ lỗ vì họ không bao giờ đánh bại được thị trường.”

Thật ảo tưởng khi nghĩ rằng bạn có thể đánh bại được những cái máy đang canh me bạn từng giây phút. Chứng khoán không phải là kênh để làm giàu nhanh. Nó chỉ là công cụ để bạn nhân lên số tài sản của mình thông qua việc nắm sở cổ phần của nền kinh tế. 

Bạn vẫn phải đi làm, có lương, có dư thì mới đầu tư được. Anh kia sẽ lỗ, mất sạch tiền và cảm thấy oán hận với thị trường. Sau khoảng thời gian anh ta sẽ lấy lại bình tỉnh để nhận ra chân lý. 

Bóc Phốt Tài Chính | 08.3.2021

Leave a Comment