Bitcoin có về 0

Bitcoin có về 0 | Bitcoin khó thể nào giảm giá xuóng 0, trừ khi biến mất. Thậm chí, không có tài sản nào trở thành 0 được trừ khi có nhiều nợ hơn giá trị. Mình tò mò là bao nhiêu bạn ở đây đã sử dụng Bitcoin để chuyển tiền rồi? Nếu có thì sẽ biết vài điều sau.

  1. Thời gian để xác định lệnh rất chậm và càng ngày càng không khá hơn vì hệ thống quá tải. Lần trước tôi dùng để chuyển tiền xuyên biên giới phải mất 1 tiếng mới xong. Lúc đó tỷ giá đã khác. Đây là điều rất cấm kỵ trong giao dịch.
  2. Khi dùng để chuyển thì bạn phải trả “phí” tỷ giá 2 lần lúc mua và bán. Bạn dùng tiền để mua Bitcoin, sau đó chuyển, lúc người bên kia nhận được thì phải bán ra để lấy tiền mặt. Quá phiền phức.
  3. Tất cả tài khoản giao dịch Bitcoin đều phải liên kết với ngân hàng và số hộ chiếu. Cho nên khó có cái gọi là ẩn. Không tin thì thử sẽ rõ.

Mình biết là nhiều bạn rất cuồng Bitcoin và muốn nó trở thành cái gì đột phá và vĩ đại. Nhưng phải thực tế nhìn nhận rằng cái gọi là blockchain không được sử dụng rộng rãi vì quá chậm và khó nhân rộng. Mấy năm nay thì nhiều doanh nghiệp khoái chém thêm blockchain và mô hình của mình để tỏ vẻ họ là gì đó cao siêu. Ví dụ điển hình là Trip.me, nhưng nếu tìm hiểu thì sẽ thấy nó chỉ là ảo chứ không có giá trị thật gì.

Nếu nói sai thì sẵn sàng ăn gạch đó. Nhưng mình tự tin là Bitcoin sẽ không bao giờ trở nên phổ biến cả vì nhưng giới hạn nêu trên. Còn ai không tin thì xin mời dùng Bitcoin cho các hoạt động kinh tế ngoài đời thật.

Bóc Phốt Tài Chính | 17.1.2021

Leave a Comment