Bằng IELST có quan trọng

Bằng IELST có quan trọng | Dạo gần đây thì có trào lưu “bằng cấp không nói lên điều gì.” Điều đó rất đúng nhưng chỉ tới giới hạn nhất định nào thôi. Sẽ là sai lầm nếu bác bỏ bằng cấp để theo đuổi giáo dục không khuôn khổ. 

Có điểm cao IELTS không có nghĩa là bạn giỏi tiếng Anh. Nhưng hầu hết những ai có điểm IELTS cao cũng đạt chuẩn để sinh sống và học tập bằng ngôn ngữ đó. Tôi thì nghĩ nhiều người đang nhầm lẫn. 

Cũng như nói “Bạn không cần bằng đại học” nhưng trong thời buổi kinh tế chất xám thì nó là tiêu chuẩn để doanh nghiệp sàng lọc. Tôi rất khâm phục những bạn có năng khiếu sẵn, nhưng đối với đa số người bình thường thì bằng cấp chính là minh chứng cho năng lực cơ bản. 

Bằng IELTS hay bất cứ chứng chỉ ngôn ngữ nào cho người ta thấy bạn có đầu tư tiền bạc và thời gian. Khi đạt điểm thi tốt, nó cho người ta thấy bạn đạt được mức độ nhất định nào đó. 

Giáo dục không ngừng ở bằng cấp. Chỉ sở hữu nó rồi dừng học hỏi sẽ là tự hại bản thân. Một học viên phải liên tục tiếp thu. Có 8.0 IELTS đi nữa thì muốn giỏi hơn thì phải tiếp tục đọc, học, viết và nói.

Người mẹ trong bài có thể tự tin nói không cần cho con học chứng chỉ IELTS vì sẽ tự dạy với trình độ sẵn có. Nhưng đa số gia đình khác thì không. Đưa con vào trung tâm hoặc gửi đến môi trường khác là lựa chọn tốt nhất. 

Đừng nâng cao bằng cấp. Nhưng đừng ảo tưởng là không cần. Nó chỉ đúng trên mấy trang về khởi nghiệp hoặc mấy bài báo bình luận thôi. Còn ngoài đời thì bằng cấp vẫn là tất yếu. 

Bóc Phốt Tài Chính | 15.1.2021

Leave a Comment