Popcorn ở các rạp chiếu phim ở Việt Nam khác với ở nước khác

Popcorn ở các rạp chiếu phim ở Việt Nam khác với ở nước khác, hoặc khẩu vị của mình có vấn đề, nhưng khi hỏi mấy bạn khác thì họ cũng nói y chang. Đa số hảo ngọt và vị caramel. Không có mặn [muối] cho nên ăn rất kỳ. Như kẹo vậy nên không giống popcorn đúng nghĩa. Chưa kể giá cả đắt đỏ, nhiều lúc ngang với một vé coi phim trong khi ở nơi khác thì bằng phân nửa giá vé, tuỳ chỗ. 

Mình rất không thích popcorn ở Việt Nam là vì vậy. Trước đây rảnh có gọi điện thoại và gửi thư lên CGV và Lotte Cinema kêu gọi họ hãy có popcorn mặn nhưng không gì thay đổi. Có lẽ vì dân Việt Nam thích ngọt?

Dân coi phim ăn xong vứt bừa bãi, không tin lần sau chờ hết phim bạn ở lại coi trên dãy ghế cho bao nhiêu phần nước và popcorn bị vứt lại. Mình góp ý vậy cho bạn nào nhột thì tự thay đổi, còn mấy rạp chiếu phim thì nên có popcorn mặn cho mình mua, không thì mình rất bực.

Bóc Phốt Tài Chính | 18.1.2021

Leave a Comment