Việt Nam xếp hạng 15 về ô nhiễm không khí

Việt Nam xếp hạng 15 về ô nhiễm không khí

Dựa theo số liệu của AirVisual trong năm 2019 thì Việt Nam xếp hạng 15 trên thế giới về ô nhiễm không khí với chỉ số trung bình 34.06. Đứng đầu là Bangladesh với 83.3

Nguồn: AirVisual

Bóc Phốt Tài Chính | 09.3.2021

Leave a Comment