Top 10 cổ phiếu của quỹ từ thiện của Bill Gates

Top 10 cổ phiếu của quỹ từ thiện của Bill Gates | Xoay quanh âm mưu ông ta dùng từ thiện để né thuế và có lợi nhuận cao hơn mức chi thì có lẽ chúng ta nên tìm hiểu đôi chút.

Tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation mỗi năm đều công bố kết quả và hoạt động tài chính. Với tổng tài sản ước tính $25 tỷ thì sau đây là top 10 cổ phiếu họ đang nắm giữ, có thể nói là khoản đầu tư chính.

Tên công ty | Số tiền | % danh mục

  1. Berkshire Hathaway | $11.8B | 45.5%
  2. Waste Management | $2.6B | 10.0%
  3. Caterpillar | $2.6B | 10.0%
  4. Canadian National Railway | $1.9B | 7.2%
  5. Walmart $1.6B6.4%
  6. Crown Castle | $1.0B | 3.9%
  7. Ecolab | $991M | 3.8%
  8. UPS | $960M | 3.7%
  9. FedEx | $921M | 3.6%
  10. Schrodinger | $518M | 2.0%

Ấn tượng nhất có lẽ là Berkshire Hathaway, công ty của Warren Buffett và là một người bạn thân của Gates. Tất cả thông tin đều công khai. Mình nghĩ mấy bạn nào còn tin vào âm mưu thì nên suy ngẫm và tập cách dùng Google để tìm hiểu.

Nguồn từ Visual Capitalist, một trang mình cực yêu thích.

Bóc Phốt Tài Chính | 05.5.2021

Leave a Comment