Tôi ghét thuế thừa kế

Tôi ghét thuế thừa kế | Tôi cực ghét thuế thừa kế và xin lên án nó. Nó rất vô lý và khốn nạn vì lý do sau. 

Bây giờ cha mẹ bạn làm việc cực khổ cả đời. Khi chết nhường lại cho bạn. Nhưng theo luật thì bạn [người thừa kế] phải đóng mức thuế lên đến 50% của tổng tài sản. Trong khi đó họ đã đóng thuế cả đời rồi. 

Việc áp thuế thừa kế không chỉ tiêu diệt nền tảng gia đình mà còn giới hạn tầm nhìn dài hạn của con người. Chính vì điều này nên các đại gia Mỹ đành phải để tiền vô các quỹ từ thiện để lách. 

Việt Nam chúng ta thì rất may mắn chưa có loại thuế này và hãy mãi như vậy. Mỹ hay Hàn Quốc có không có nghĩa là họ đúng. Cái hay thì đáng học, cái tệ thì không. 

Gia đình là nền tảng xã hội và tài sản là thành quả cả đời xuyên thế hệ. Đánh thuế thừa kế không chỉ là cướp hợp pháp mà còn sẽ tiêu diệt nỗ lực phát triển. Cha mẹ làm vì con cái, con cái làm vì đời sau. Mỗi thế hệ phải thừa hưởng đời sống tốt hơn. 

Các hộ chaebol lách thuế như vậy chẳng có gì sai. Hãy thay đổi luật và hệ thống chứ không thể lên án nền tảng tài sản gia đình.

Bóc Phốt Tài Chính | 17.1.2021

Leave a Comment