Tại sao người nổi tiếng lại nói về self-help?

Đơn giản, vì nó an toàn và không đụng chạm đến ai. Một doanh nhân triệu phú khó mà phát triển nếu nói về những nạn như hành chính rườm rà hay gánh nặng quan liêu.

Đó là vì sao bạn sẽ nghe các câu đầy tính tự lực như:

“Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được.”

“Đi làm đừng về trước 6 giờ vì quá sớm.”

“Đã khởi nghiệp thì đừng nghĩ đến thất bại.”

“Làm gì để đạt được tự do tài chính?”

Một ca sĩ cũng khó mà tồn tại nếu bình luận về vấn đề xã hội.

Các nhà sản xuất podcast sẽ gặp cản trở với đối tác quảng cáo nếu đề cập đến thông tin gây bất mãn.

Self-help là nội dung ít mạo hiểm nhất, khi bạn đã có thương hiệu cá nhân và thương hiệu tổ chức đủ mạnh thì người ta sẽ không quan tâm bạn nói gì, họ chỉ cần biết bạn là ai.

Không ai muốn làm người đạp đổ giá trị thương mại đó, nên năng lượng tích cực là cách hiệu quả nhất.

Nhưng như bia rượu, nếu quá lạm dụng self-help, bạn sẽ mất kỹ năng quan sát. Nó sẽ làm bạn u mê.