Đầu tư 80 triệu xây nhà trọ cho thuê 2.4 triệu mỗi tháng, có gì đó sai sai

Đầu tư 80 triệu xây nhà trọ cho thuê 2.4 triệu mỗi tháng, có gì đó sai sai | Đây là ví dụ của hình thức đầy tư phi lý về mặt lãi và hiệu suất. Cô bạn trong hình nói như sau. Có công ty kia nhận vốn đầu tư nhà trọ. Góp 80 … Read more