5 bước ngộ giác trong đầu tư của tôi

5 bước ngộ giác trong đầu tư của tôi | Còn đây là lộ trình hiểu biết của tôi trong thị trường chứng khoán và chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy. Ta biết tất cả, đầu tư quá dễ | Lúc trẻ thì chỉ biết bấm nút là mua thôi chứ đâu nghĩ đằng … Read more

Tôi là một người theo trường phái đầu tư giá trị

Tôi là một người theo trường phái đầu tư giá trị | Tôi là một người theo trường phái đầu tư giá trị “cổ điển” và “thụ động” nên thấy quái dị khi nhìn nhiều bạn cứ cắm đầu mở app để theo dõi giá cả một cách không cần thiết.  Nhưng tôi thấu hiểu … Read more