Vì sao trai Tây tử tế

Vì sao trai Tây tử tế | Nói “Trai Tây tôn trọng và coi phụ nữ bình đằng” thì cũng hơi sai vì ở đâu cũng có người khác nhau. Trai Việt cũng không ít người có quan điểm tương tự. Nhưng điểm nhấn ở đây vẫn quay về yếu tố môi trường và giáo … Read more