Tìm việc là công việc

Tìm việc là công việc | Tìm việc cũng là một “công việc” toàn thời gian rồi vì bạn phải nghiêm túc viết CV, thư và xây dựng mối quan hệ. Tôi nghĩ nên cho thời hạn 2 tháng nếu bạn có dư tiền sống. Đây là kinh nghiệm của tôi. Công việc cố định … Read more