Soobin Hoàng Sơn thành “Soobin”

Soobin Hoàng Sơn thành “Soobin” | Một trong những ca sĩ mình ưa thích với bài “Phía sau một cô gái” đã quyết định thay đổi hình ảnh và nghệ danh. Từ Soobin Hoàng Sơn, anh ra rút ngắn lại thành Soobin. Trong giới nghệ sĩ Việt Nam thì cách đặt nghệ danh không thuần … Read more