Kiến trúc biểu tượng của Sài Gòn

Kiến trúc biểu tượng của Sài Gòn | Khi những người bạn quốc tế của tôi nói về Sài Gòn, họ không nhắc đến Landmark 81, Bitexco hay bất cứ tòa nhà cao tầng nào. Mà họ nghĩ đến Nhà Thờ Đức Bà và những công trình kiến trúc thời Pháp. Đó là biểu tượng … Read more