Vấn đề với phân tích cổ phiếu trong quá khứ

Vấn đề với phân tích cổ phiếu trong quá khứ | Vấn đề với những bài phân tích cổ phiếu về hiệu suất quá khứ là tác giả chỉ nói những gì đã xảy ra. “Nếu mua Microsoft thì bây giờ bạn đã giàu,” “Nếu mua Vingroup thì bây giờ bạn đã nhân 10 số … Read more

Canh đỉnh và đáy có cần thiết

Canh đỉnh và đáy có cần thiết | Việc canh thời điểm để “Bán đỉnh” hay “Mua đáy” là điều vô nghĩa vì thị trường di chuyển gần như ngẫu nhiên dựa trên sự mua bán của hàng triệu con người. Suy đoán ở đây là trò vô bổ và không mang lại lợi ích … Read more