Phạm Nhật Vượng giàu bằng 1.8 triệu người Việt Nam

Phạm Nhật Vượng giàu bằng 1.8 triệu người Việt Nam | Người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng có tổng tài sản ước tính là $6.8 tỷ USD, dựa theo giá cổ phiếu của VinGroup. Một người Việt Nam thì có tài sản bình quân tầm $3,679, dựa theo ước tính của Credit … Read more