Đàn bà không làm việc nhà thì có thể thống trị thế giới

Đàn bà không làm việc nhà thì có thể thống trị thế giới | Ngày xưa thời đồ đá đến cận hiện đại trước cái gọi là công nghiệp hóa, vai trò của nam và nữ được phân ra rất rõ. Đàn ông là phái mạnh nên có nhiệm vụ dùng sức để săn thịt … Read more