Rửa chén là việc chung chứ không phải của nữ hay nam

Rửa chén là việc chung chứ không phải của nữ hay nam | Lâu lâu mình hay thấy mấy tấm ảnh đại khái như vầy. Một cô gái ngồi trước một rừng chén dĩa cần được rửa. Ở trên là dòng ghi chú “Ăn cưới xong rửa bát,” “Người yêu rửa bát” hoặc “Thuê ai … Read more