Bóc Phốt Tài Chính xuất hiện trên VNExpress, một phút tự sướng

Bóc Phốt Tài Chính xuất hiện trên VNExpress, một phút tự sướng | Ai cũng có vài giây phút tự sướng và ảo tưởng trong đời, đây là một trong những khoảnh khắc đó của mình. Một phóng viên của VNExpress tiếng Anh đã phỏng vấn mình. Kết quả là tên được xuất hiện. Có … Read more