Khởi nghiệp khi không tiền và kinh nghiệm là hoang tưởng

Khởi nghiệp khi không tiền và kinh nghiệm là hoang tưởng | Khi bạn không có tiền và kinh nghiệm thì tốt nhất hãy đi làm thuê ăn lương. Đừng nghe những sách dạy tinh thần khởi nghiệp và nghĩ rằng mình đang “tốn công sức để xây dựng ước mơ của người khác.” Ngược … Read more