Có nên dẹp trường chuyên Hanoi-Amsterdam, không

Có nên dẹp trường chuyên Hanoi-Amsterdam, không | Lại thêm một nỗ lực chỉ trích trường Hà Nội-Amsterdam và hệ thống trường chuyên. Tôi hoàn toàn hiểu ý tác giả. Để tóm tắt coi đúng không nhé. Trường chuyên nhận được số vốn đầu tư nhiều hơn trường bình thường. Trường chuyên đào tạo nhân … Read more