Forex là cờ bạc và bạn sẽ mãi thua

Forex là cờ bạc và bạn sẽ mãi thua | Tôi cá rằng bạn đã nhiều lần thấy những lời quảng cáo hoặc một người có ảnh hưởng nào đó đang chào bán ý tưởng làm giàu bằng cách chơi Ngoại Hối [Forex hoặc FX], thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Trên YouTube … Read more

Luật Việt Nam cấm forex và tiền ảo

Luật Việt Nam cấm forex và tiền ảo | Hiện tại theo luật Việt Nam thì tất cả công ty kinh doanh dịch vụ forex, phái sinh hay tiền ảo đều không hợp pháp và nằm ngoài kiểm soát của nhà nước. Nghĩa là mấy anh chị nào làm môi giới “broker” thì hãy nên … Read more