Người Nhật sống lâu vì dinh dưỡng, y tế và môi trường tốt

Người Nhật sống lâu vì dinh dưỡng, y tế và môi trường tốt | Nói người Nhật Bản không thích thể thao nhưng vẫn có tuổi thọ dài nhất là không chính xác cho lắm. Tôi nghĩ nội dung nhầm lẫn “Thể thao” với “Vận động.” Bạn có thể là một người thường xuyên vận … Read more