Ghét đi bar

Ghét đi bar | Mình đây. Mình ghét đi bar vì lý do sau.  Nó ồn. Nó đắt.  Nếu bạn đi vì gái thì có nhiều chỗ tốt hơn nhiều.  Mình uống bia rượu để thưởng thức chứ không phải để say.  Khi hẹn gái mình muốn đi chỗ bình yên để nói chuyện.  Ghét … Read more