Đèn đỏ được rẽ phải, nhưng phải đúng lúc và hợp lý

Đèn đỏ được rẽ phải, nhưng phải đúng lúc và hợp lý | Tôi mới đọc được bình luận của bạn này về biển ghi “Đèn đỏ được rẽ phải.” Nó đúng về luật nhưng phải hợp lý ngoài thực tế nữa. Đường xá thì chật và xe thì đông. Cho nên khi đèn đỏ … Read more