Khi chuyên gia dự đoán thị trường, đoán mò về sự ngẫu nhiên

Khi chuyên gia dự đoán thị trường, đoán mò về sự ngẫu nhiên Lần nào cũng vậy. Không ngày nào trôi qua mà không có các dự đoán của các chuyên gia về diễn biến kế tiếp của thị trường. Nhưng sự thật là gì.  Nếu để ý thì những bài dự đoán thường không … Read more

Chuyên gia có luôn đúng

Chuyên gia có luôn đúng | Những ai cho rằng chuyên gia luôn đúng trong trò chơi này thì hãy nhớ về bong bóng 2008. Bất cứ ai sống qua chu kỳ đó sẽ nhớ hoài. Nguyên đám chuyên gia đoán sai. Lúc bong bóng nổ thì họ lại nói đây là chuyện nhỏ.  Ví … Read more