Tác giả Cha Giàu Cha Nghèo chê đại học

Tác giả Cha Giàu Cha Nghèo chê đại học | Là một người đã đọc hết các cuốn sách trong chuỗi “Cha Giàu, Cha Nghèo” của Kiyosaki, tôi thừa nhận ông ta đã làm rất tốt trong việc giải thích khái niệm tài sản và tiêu sản cho người bình dân.  Nhưng không thể vì … Read more