4 biểu tượng của đầu tư dài hạn, Buffett Munger Bogle Malkiel

Trong bất cứ lĩnh vực nào thì sẽ luôn có những cá nhân đầu ngành mà chúng ta coi như biểu tượng để học hỏi. Trong đầu tư chứng khoán cũng vậy. Tôi cá rằng đa số các bạn trẻ khi mới tham gia thì sẽ biết đến những “Phù thủy chứng khoán” trong Market … Read more