Bom hàng

Bom hàng | Cách giao dịch ở Việt Nam rất mắc cười. Shipper không chỉ là người chuyển hàng mà còn phải kiêm luôn thu ngân vì khách trả tiền mặt. Cho nên nhiều người yêu cầu tài xế phải trả tiền sản phẩm rồi khi giao khách sẽ trả lại.  Đây là chuyện phi … Read more