Bất động sản và Austrian Economics

Bất động sản và Austrian Economics | Ông Hiếu đang miêu tả thuyết “Bong bóng chu kỳ kinh tế Áo” [Austrian business cycle theory], không biết là có đọc Mises hay Hayek không. Thứ duy nhất không nhắc đến là khái niệm lượng vốn bị đầu tư lệch [malinvestment]. Hạ lãi suất xuống 0% nghe … Read more

Vì sao có bong bóng tài chính và sụp đổ, góc nhìn Austrian Economics

Vì sao có bong bóng tài chính và sụp đổ, góc nhìn Austrian Economics | Là một người sống qua giai đoạn bong bóng 2008, khi chứng kiến cơn sốt hiện tại thì cảm thấy mình đang trở lại quá khứ. Đây không dự đoán chừng nào sụp đổ vì không ai có thể biết … Read more