Start-up bảo hiểm trên Shark Tank có hợp pháp

Start-up bảo hiểm trên Shark Tank có hợp pháp | Hôm kia khi mình phân tích thì người bạn làm kế toán nói chuyện như sau. Đây là tiêu chuẩn để lập công ty bảo hiểm ở Việt Nam.

1. Có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành tài chính. 

2. Có vốn ít nhất 2000 tỷ ($90 triệu đô).

3. Phân nửa tiền phải mua trái phiếu chính phủ. Con số cần coi lại. 

Chỉ cần 3 tiêu chuẩn đó thôi thì không thể nào có cái gọi là start-up bảo hiểm được dù ở Việt Nam hay nơi khác. Đây là ngành đặc thù nên được quản lý rất chặt. 

Miin một là đại lý hoặc đang lừa dối người tiêu dùng. Khái niệm “start-up bảo hiểm” đã là một nghịch lý rồi. 

Bóc Phốt Tài Chính | 20.2.2021

Leave a Comment