Singapore nợ nhiều nhất, thì sao?

Singapore có nợ công nhiều nhất Đông Nam Á, chiếm 167% GDP.

Để so sánh:

  • Thái Lan 61%
  • Indonesia 39%
  • Campuchia 35%

Trên giấy, Singapore đang mắc nợ nhiều hơn và người dân Singapore phải gánh hậu quả nặng nề hơn. Còn các nước khác thì có tỷ lệ nợ công an toàn.

Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Khi bàn về nợ công, có hai góc nhìn. Một bên cho rằng nợ công xấu, còn trường phái hiện đại thì có quan điểm sau.

  • Những nước giàu có mức nợ công cao vì nhu cầu cho tiền tệ của họ cao. Bây giờ bạn có tiền nhàn rỗi thì muốn để vào đâu? Trái phiếu chính phủ Singapore, Mỹ, và Đức. Vì nó an toàn.
  • Nợ công cao cho thấy uy tín của họ cao. Điểm tín dụng của Singapore và Mỹ là AA trở lên. Nghĩa là siêu an toàn. Quá thuận tiện khi vay tiền.
  • Nợ công cao cho thấy họ đang đầu tư cho cơ sở hạ tầng dài hạn và được tin tưởng. Nếu đi Singapore, bạn sẽ thấy, đường xá của họ quá tuyệt vời. Điểm tín dụng tốt thì tại sao không vay?

Ngược lại, những nước đang phát triển thì được cho là rủi ro. Hạng tín dụng của Campuchia là B, cho thấy sự bất ổn và mất niềm tin. Người ta không tin tưởng nên không cho vay.

Cho nên tỷ lệ nợ công trên GDP chưa bao giờ là thước đo chính xác. Còn phải xét lãi suất, điểm tín dụng, và mức độ thịnh vượng. Nợ nhiều không hẳn là xấu, nợ ít không có nghĩa là tốt.

singapore-debt