Singapore hạnh phúc nhất Đông Nam Á

Singapore hạnh phúc nhất Đông Nam Á | Hạnh phúc thường đi đôi với thịnh vượng. Một quốc gia càng giàu có thì người dân càng hạnh phúc. Đó là công thức cơ bản ở bất cứ thời điểm hay nơi nào. Khi con người có sự dư thừa về vật chất thì họ mới cảm thấy an toàn và vui vẻ được.

Cho nên không bất ngờ khi Singapore với GDP hơn $60,000/người đứng đầu. Còn Việt Nam với $3000/người thì đứng giữa. Nếu xếp theo GDP đầu người thì nó cũng ra kết quả tương tự.

Điều này làm tôi hoài nghi về những bài báo trước đây nói rằng “Việt Nam là nước hạnh phúc nhất.” Có lẽ họ phịa ra hoặc khảo sát sai người. Chứ nếu hỏi thì đa số sẽ trả lời là cảm thấy mệt mỏi và bất an. Mỗi lần ra đường là kẹt xe, lương thì thấp còn giá nhà thì cao. Sống trong môi trường vậy thì sao hạnh phúc được chứ.

Nói người Việt Nam lạc quan thì đúng vì tôi cảm nhận được tinh thần hướng đến tương lai đó mỗi ngày. Còn nói họ đang hạnh phúc thì chắc là mấy ông bợm nhậu đang ảo tưởng.

Muốn con người hạnh phúc thì hãy phát triển kinh tế. Càng giàu có thì càng hạnh phúc. Đừng ai nói với tôi điều ngược lại nhé. Chỉ có kẻ ngốc mới cảm thấy hài lòng trong nghèo khó.

Bóc Phốt Tài Chính | 23.3.2021

Leave a Comment