Nên đầu tư vào đâu, câu hỏi sai lầm

Nên đầu tư vào đâu, câu hỏi sai lầm | Câu “Nên đầu tư vào đâu” là suy nghĩ rất sai và nguy hiểm vì nó khuyến khích con người dồn vốn vào một kênh, không đa dạng hóa và định hướng tầm nhìn dài hạn.

Thay vào đó thì bạn nên hỏi như sau.

  1. Tôi có bao nhiêu | Trả lời là 300 triệu.
  2. Có kênh đầu tư nào | Trả lời là vàng, tiết kiệm, trái phiếu và cổ phiếu.
  3. Tôi nên rót vô mỗi kênh bao nhiêu | Trả lời tùy theo mức độ rủi ro và tầm nhìn. Ví dụ 50% cổ phiếu, 30% trái phiếu và 20% vàng. Điều chỉnh tùy theo nhu cầu cá nhân.
  4. Tôi nên có tầm nhìn bao lâu | Trả lời tùy theo mục đích sử dụng. Nếu cần tiền trong 12 tháng thì không nên bỏ vào cổ phiếu vì biến động. Nếu có 5 năm trở lên thì nên.
  5. Tôi sẽ có lợi nhuận bao nhiêu | Trả lời bình quân là 10% cho cổ phiếu, 10% cho vàng và trái phiếu thì hơn tiết kiệm một chút.

Đừng làm khó mình bằng việc lựa chọn chỗ nào. Rót bao nhiêu mới đáng vì nó hạn chế rủi ro và điều chỉnh tùy theo tình hình hiện có.

Bóc Phốt Tài Chính | 22.3.2021

Leave a Comment