Shark Tank Vietnam, bảo hiểm Miin, Shark Liên

Shark Tank Vietnam, bảo hiểm Miin, Shark Liên | Lần này mình xin đồng ý với bà Liên [đừng gọi là Shark, nghe mắc cười lắm]. Bảo hiểm là ngành tài chính đặc thù, không phải thích là muốn làm. Vì nó liên quan đến tiền bạc của nhiều người nên được kiểm soát rất chặt chẽ, ở Việt Nam hay đâu cũng vậy.

1. Theo tìm hiểu thì Miin không phải là công ty bảo hiểm là là trung gian kết nối người tiêu dùng với VPI [Vietnam Postal Insurance | Bảo Hiểm Bưu Chính Việt Nam]. Nghĩa là đây là nền tảng, môi giới hoặc là cò bảo hiểm. Còn nếu gọi là start-up bảo hiểm thì nghe rất mắc cười vì họ không có cơ sở pháp lý để làm điều đó.

2. Vấn đề chính với bảo hiểm là công ty thu tiền phải lớn và có đủ quy mô. Lỡ nhiều khách gặp nạn thì mọt start-up không thể nào giải quyết vấn đề được. Không tin thì bạn nào có bảo hiểm thì hãy thử gọi họ khi có vấn đề, rất phiền. Đó là công ty lớn, còn mấy chỗ nhỏ thì mua cho có chứ không giải quyết được gì.

3. Doanh thu 2 tỷ mỗi tháng tính ra là tầm 33,000 người tham gia, góp 2,000 VND mỗi ngày. Số tiền này không đủ để làm gì khi nhiều người gặp nạn. Bài toán thực sự có vấn đề. 

4. Mô hình “số tiền trong quỹ còn lại sẽ được tính toán trả lại cho tất cả người dùng. | Là điều phi lý, chẳng có một công ty nào bảo hiểm có thể làm vậy. Họ phải giữ số tiền để phòng hờ rủi ro. Chưa kể họ dùng tiền để đầu tư thì không thể nào trả lại cho người dùng được.

5. Mỗi khách hàng có mức độ rủi ro khác nhau cho nên không thể nào trả cùng một giá [ví dụ 2,000 vnd/ngày] mà được hưởng lợi như nhau được. Điều đó thôi cũng đã là vấn đề rồi. Chưa kể làm cách nào để thẩm định rủi ro, kiểm tra lý lịch. Nếu chỉ qua cái app thì bất khả thi, không ai có thể làm vậy.

Bà Liên nói không sai đâu. Miin không phải là start-up hay công ty bảo hiểm mà là trung gian. Hãy gọi nó như vậy. Tôi không chỉ trích nhưng mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi tham gia nhé.

Bóc Phốt Tài Chính | 18.2.2021

Leave a Comment