Sáng tạo là gì?

Sáng tạo là gì? Thấy bạn nói hay quá nên tôi trả lời thay vì viết bài khác.

Trước tôi tôi định nghĩa sáng tạo như sau.

  1. Phải làm mới một cái gì đó.
  2. Phải mang tính chất đột phá.
  3. Phải làm điều chưa ai làm.
  4. Phải làm điều chỉ mình có được.
  5. Phải làm một thứ không thể tìm được nơi khác.

Nhưng có lẽ suy nghĩ đó là sai lầm. Vì cơ bản, tất cả những thứ trong xã hội đã được phát minh ra hết rồi. Dù đó là một ý tưởng kinh doanh, câu chuyện, sự kiện hoặc bộ phim. Tất cả đều giống nhau.

Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là thời điểm và tác giả. Một ngàn người có thể có cùng một ý kiến về vụ việc nào đó nhưng khi biến thành văn thì đó sẽ trở thành một ngàn bài viết riêng việt, không ai như ai.

Từ đó tôi thay đổi suy nghĩ. Sáng tạo bây giờ là như sau.

  1. Đưa ra ý kiến thể hiện quan điểm của riêng mình, nó không giống ai.
  2. Trình bày theo cách của mình, cũng không giống ai.
  3. Viết lại theo trải nghiệm của cá nhân, không có trải nghiệm nào tương tự.

Một khi làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thay vì phải thức thâu đêm để suy nghĩ ra điều mới mẻ thì chỉ cần làm mới theo cách riêng của mình. 90% cũ cộng 10% mới là sáng tạo rồi.

Trên hết, nó chỉ là sáng tạo nếu bạn chịu biến ý tưởng thành hành động. Ví dụ bạn thấy một cuốn sách hay và muốn viết review về nó. Nó sẽ mãi nằm trong đầu bạn. Nếu không biến sự sáng tạo tàn hình đó thành chữ thì đó mãi là hư vô.

Kết nối ý tưởng, trình bày dễ hiểu kèm với quan điểm cá nhân – đó là sáng tạo theo góc nhìn của tôi.

Bóc Phốt Tài Chính | 16.1.2021

Leave a Comment