Sàn chứng khoán Việt Nam chậm

Sàn chứng khoán Việt Nam chậm | Trước đây khi giao dịch chậm thì tôi hỏi mấy bạn làm IT vì sao thì họ trả lời đây là vấn đề kỹ thuật hệ thống, vốn đã cũ và lỗi thời. Ai rành xin giải thích thêm. Chỉ có một cách để giải quyết vấn đề này. 

Đó là kêu một công ty quốc tế chuyên về mảng này hợp tác, rót vốn và phát triển. Như ICE, InterContinental hay NASDAQ. Hệ thống Việt Nam bây giờ chậm và dùng rất bực.

Tai hại và sai lầm lớn nhất là nâng lô 10 lên 100 trong khi nhiều công ty chứng khoán quốc tế đã cho giao dịch cổ phiếu lẻ [fractional, mua một phần của một cổ phiếu].

Nó khiến nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam không thể đa dạng hoá danh mục vốn ít của mình. Ví dụ trước đây có 10 triệu.

1. Mã VIC giá 100,000. Mua 10 thì tôi tốn 1 triệu.

2. Lập lại với 10 mã khác.

3. Thay vì chôn vốn ở chỉ một mã thì tôi đa dạng với 10-20 mã khác. 

4. Đây là quy luật đầu tư.

Còn bây giờ khi nâng lô lên 100 thì tác hại thấy rõ. Mãi VIC 100,000 thì phải mua 100, tốn 10 triệu. Nó khiến nhà đầu tư tập trung vốn của mình vào một hoặc và mã và gánh rủi ro không cần thiết. 

Sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam phải cải tiến nếu muốn thu hút người nhỏ lẻ, vốn chiếm đa số và là thành phần chính cần phục vụ.

Còn hiện tại với vốn ít thì tôi chỉ khuyên mua chứng chỉ quỹ, ở Việt Nam thì là E1VFVN30 giá 19.5k hiện tại, có 2 triệu là đủ để mua rồi. Tình hình hiện tại chỉ khuyến khích người ta đánh cược thay vì đầu tư giá trị đúng nghĩa.

Bóc Phốt Tài Chính | 26.2.2021

Leave a Comment