Phố Cổ Hà Nội và khôn vặt

Phố Cổ Hà Nội và khôn vặt | Đây là ví dụ điển hình của kinh doanh khôn vặt, một trong những đặc tính của bần nông. Thấy người ta làm được thì bu vô sao chép thay vì sáng tạo. 

Ở phố kia có cửa hàng vàng làm ăn phát đạt. Hàng xóm thấy được quá nên mở cửa hàng kế bên y chang cái cũ. Rồi hai bên trở thành đối thủ triệt hạ nhau. Từ đó mới đẻ ra khái niệm “36 phố phường.” Mỗi đường bán một cái, Hàng Bạc Hàng Áo Hàng Giấy. Tất cả chen nhau làm ăn không ai nhường ai và kết quả cả bầu tự kéo nhau xuống. 

Người Hoa thì khác, họ làm theo mô hình hợp tác. Anh kia bán vàng, tôi bán cà phê, chị kia bán tạp hoá và chú kia bán quán ăn. Tất cả đều cùng phát triển chứ không ai diệt ai. Ngay cả khi bán cùng mặt hàng thì họ cũng không phá giá. 

Còn lâu người Việt Nam mới có tư duy kinh doanh trên. Đừng sao chép rồi nghĩ mình tài giỏi. Nó chỉ là dấu hiệu khôn vặt thất bại. 

Bóc Phốt Tài Chính | 21.2.2021

Leave a Comment