Nói về Lê Thẩm Dương và bài học làm giàu

Nói về Lê Thẩm Dương và bài học làm giàu | Trong 4 bậc thang của tự do tài chính thì tôi đang ở bậc 5, “Không nghe thánh XaoLong online giảng về làm giàu.” Đó cũng là chân lý cao nhất bạn có thể đạt được. 

Vấn đề với Lê Thẩm Dương hay bất cứ chuyên gia online dạy làm giàu nào là họ chỉ xào lại những nội dung đã có sẵn vì nó không có gì mới. Cái gọi là “Tự do tài chính” cũng vậy, nó được thực hiện như sau.

  1. Bạn đi làm có thu nhập.
  2. Bạn để dành, tích lũy tiền.
  3. Bạn đầu tư vào tài sản nào đó tạo thu nhập, thường là cổ phiếu hoặc bất động sản.
  4. Khi thu nhập từ những tài sản đó đủ lớn thì đó là tự do tài chính.

Tôi mới tóm tắt hàng loạt cuốn sách như “Chà Giàu Cha Nghèo” trong 4 câu đơn giản. Nhưng nếu chỉ nói vậy thì không thể viết sách, làm talkshow hay bán khóa học được. Cho nên giải pháp là kéo dài nội dung ra một cách không cần thiết, đồng nghĩa với phịa hoặc nói nhảm.

“Anh làm chủ, tỷ phú không hẳn bằng tôi.”

Nó là nghĩa gì. Ông ta đang nhầm lẫn khái niệm “Tự do tài chính” với công việc. Một anh nhà nghèo với nhu cầu sống thấp cũng có tự do tài chính vì anh ta chỉ cần ăn ngày 3 bữa. Một người trung lưu vì có nhu cầu cao hơn nên phải đi làm.

Nhưng những người giàu thì không ngừng làm việc để kiếm thêm tiền không phải vì họ chưa đạt được “Tự do tài chính” mà vì họ muốn dấn thân nhằm để lại dấu ấn cho đời. Tiền với họ là kết quả, danh dự và uy tín mới là cái họ hướng đến. 

Nếu muốn thì họ có thể ngừng lại và ở không vì đã có đủ tài sản để sống tự do. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ không ai nhớ đến họ nữa. Họ không chỉ muốn tiền mà muốn nhiều tiền hơn. Thế giới sẽ ngừng phát triển với tư duy an phận và khi vắng những người muốn thay đổi nó.

Đó là vì sao họ hơn bạn. Vì bạn chỉ mơ mộng mình sẽ có đủ tiền để ngồi ở không. Còn họ hướng đến cái cao hơn và không ngừng cải tiến. 

Khi bạn đã trải đời bao năm tháng, đọc đủ nhiều các cuốn sách làm giàu và nghe đủ mệt những chuyên gia online thì sẽ đạt đến đỉnh của nhận thức. Từ đó bạn sẽ nhìn những tên “Chuyên gia” kia như kẻ điên nói nhảm.

Bóc Phốt Tài Chính | 11.3.2021

62 thoughts on “Nói về Lê Thẩm Dương và bài học làm giàu”

  1. COPING WITH CHEMO BRAIN Some studies suggest that chemotherapy has toxic effects on the brain that mimic the effects of aging brand cialis online The evaluation in a suspected case of vulvar TB includes investigations to rule out the probable differential diagnoses, investigations to confirm the diagnosis of tuberculous infection of the vulva, and the investigations to detect any primary focus in lungs or other organs Table 4

  2. MГјllerian inhibiting substance MIS, also known as anti- mГјllerian hormone AMH, is a glycoprotein growth factor synthesized in granulosa cells does viagra make you hornier Hair cell counts were generated from locations corresponding to representative apical 8 kHz, middle 16 kHz, and basal 44 kHz turns of the cochlea for IHCs and OHCs Fig

  3. This is cultural to drink a glass of wine or some form of alcohol buy liquid cialis online Chronological age is an important factor when counseling infertility patients, but it s important to note that two age- matched women can have very different levels of ovarian reserve

  4. Figure 2 shows that the peak intensities of phospholipids were significantly different among the three treatment modes propecia hairline 9 Personalised Medicine Genome Maintenance Lessons Learned from Studies in Yeast as a Model checkpoint kinase inhibitor, AZD7762

Leave a Comment