Nội dung unique là gì

Nội dung unique là gì | Tôi cũng hay viết nội dung thuê. Trước thì cũng gặp tình huống này, khách đòi nội dung “Unique 100%.” Nghe xong thì tôi giải thích như sau.

Trong ngành sáng tạo nội dung hay thiết kế thì unique, hay mới hoặc độc, không có nghĩa là không giống ai. Đó là ngộ nhận. Tính sáng tạo ở đây là 90% cũ kèm với 10% mới. Vì tất cả nội dung đều đã được thực hiện rồi. Tôi đố ai có thể nêu ra một cốt truyện mà chưa được biến thành tiểu thuyết, một lời thoại mà chưa được nói hay một khẩu hiệu nào đó chưa được dùng.

Ngay cả việc thuê thiết kế cũng không khác. Tôi cá rằng sau khi họ nhận lời thì sẽ lên Pinterest tìm cảm hứng rồi thiết kế theo cách riêng. Đó chính là unique. Giờ lên Instagram thử gõ bất cứ từ khóa nào coi người ta đã làm bao nhiêu rồi. 

Tất cả ý tưởng đã được thực hiện. Cho nên đừng đòi hỏi phải 100% mới. Đó là hoang tưởng hoặc hiểu sai khái niệm.

Công thức hay định nghĩa nên là như sau. “Nội dung do chính tác giả viết ra, có thể lấy cảm hứng từ nguồn khác, điều chỉnh cho phù hợp với ngữ cảnh, đúng với đối tượng và sản phẩm vào thời điểm được thực hiện.” Đó là nội dung mới.

Nếu tôi thuê 1,000 người viết một đoạn ngắn thì sẽ có 1,000 kết quả khác nhau. Không ai giống ai vì mỗi cá nhân đều khác biệt. Đó cũng là “unique.”

Bây giờ thì khi thuê tôi thì rất ít ai đòi hỏi “Nội dung unique 100%” nữa vì họ biết tôi sẽ tự viết và tạo ra những dòng chữ từ tâm hồn như một chàng nhà văn mơ mộng hay thi sĩ si tình. 

Đó là unique.

Bóc Phốt Tài Chính | 05.3.2021

Leave a Comment