Người lao động ở Đà Nẵng, tấm ảnh

Người lao động ở Đà Nẵng, tấm ảnh | Đây là người lao động. Họ sống thuê trong không gian chật hẹp nên thiếu chỗ phơi đồ, đành phải làm vậy trên vỉa hè thôi. 

Bạn có thể chỉ trích nhưng hãy suy ngẫm về vài điều sau. 

1. Vì sao giá nhà đất ở Đà Nẵng lại quá cao so với thu nhập. Toàn trên trời. Ngay ca người địa phương cũng không thể giải thích được. 

2. Vì sao những người lao động đó lại chọn cách sống như vậy tiếng khi nó không thoải mái gì. Đâu phải họ thích mà là không còn lựa chọn khác. 

Đà Nẵng rất đáng sống nhưng đó là nếu bạn có nhà. Còn dân lao động nhập cư thì vẫn mưu sinh mỗi ngày. 

Còn mớ rác trên vỉa hết kia cũng vậy. Mà hình như là đồ của ai đó. Có thể là họ không có chỗ để hoặc để tạm. Phản cảm. Mất mỹ quan nữa. Nhưng lỗi này là của ai. 

Bóc Phốt Tài Chính | 16.12.2021

Leave a Comment