Mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội của Việt Nam so với thế giới

Than phiền về cơ chế Bảo Hiểm Xã Hội [BHXH] của Việt Nam và mức đóng 32%, nhưng ít ai so sánh nó với các nước khác.

Top 5 nước có mức BHXH cao nhất:

 1. Pháp 68%
 2. Hà Lan 51%
 3. Slovakia 48%
 4. Bỉ 48%
 5. Czech 44%

Nước có mức BHXH thấp nhất:

 1. Qatar 0%

Lý do là họ quá giàu và thừa tiền, nên có thể dùng ngân sách để chi trả cho an sinh xã hội và hưu trí.

Sau đây là mức BHXH của một số nước khác.

 • Trung Quốc 39%
 • Singapore 37%
 • Đức 36%
 • Anh 31%
 • Nhật 31%
 • Mỹ 15.3%
 • Úc 11.5% [quỹ hưu trí cá nhân]
 • Thái Lan 10%

Mức đóng 32% của Việt Nam là cao hay thấp?

Trên trung bình. Hiện tại có 33 nước có mức đóng BHXH cao hơn Việt Nam, đa số các nước nền kinh tế đã phát triển.

Nhìn ngược lại, có tầm 130 nước có mức BHXH thấp hơn Việt Nam. Nếu xét về GDP đầu người $3600 và mức đóng BHXH 32%, Việt Nam là nước nghèo nhưng đóng BHXH như một nước giàu.

Trong thực tế, rất ít ai ở Việt Nam đóng mức tối đa, mà khai mức lương tối thiểu để đóng. Nên khi về hưu, số tiền nhận lại chỉ là một khoản nhỏ so với lương thực nhận.

Nếu chỉ xét về mức đóng thì sẽ không đầy đủ, vì nó chưa cho thấy chất lượng an sinh xã hội toàn diện. Trên hết, nó không đánh giá rủi ro của lạm phát và bất ổn xã hội.