Môi trường tạo cơ hội

Môi trường tạo cơ hội | Nếu Messi không được bảo lãnh sang Barcelona thì bây giờ đang là công nhân. Nếu Ronaldo không sang Manchester United rồi Real Madrid thì bây giờ là cầu thủ vô danh. Nếu Bill Gates sinh ra ở một nước nghèo thì bây giờ đang lượm rác. Nếu Elon Musk không đến Mỹ thì chỉ là một lập trình viên. Tài năng cần môi trường để phát triển. Đó là quy luật.

Bóc Phốt Tài Chính | 18.4.2021

Leave a Comment