Mày tao khi yêu nhau

Mày tao khi yêu nhau | Mình không phân biệt vùng miền. Nhưng hình như chỉ mấy cặp tình nhân Hà Nội mới gọi người yêu là “Mày tao” khi cãi lộn. Còn trong đây thì vẫn gọi là “Anh em” như thường. 

Khi gọi người mình yêu là “Mày” thì đó là hành vi vượt ranh giới. Không ai dùng từ ngữ dành cho người xa lạ và thấp kém để gọi một nửa của mình cả. Nếu có thì có lẽ đang giận dữ hoặc hết yêu. 

Cho nên cô gái trong câu chuyện trên nên coi lại bản thân. Đừng lạm dụng ngôn từ và nghĩ “Con gái luôn đúng.” Mấy anh mê gái nhưng không thích như vậy.

“Mày tao” là bạn bè chứ không phải tình nhân. Còn khi dùng thì mất đi sự tôn trọng. Nhưng không sao, em là gái, em luôn đúng. 

Bóc Phốt Tài Chính | 27.1.2021

Leave a Comment